Skip to main content

In dit artikel gaan we het hebben over de vraag der vragen: wat is dividendbeleggen? Dividend is een manier om passieve inkomsten te genereren, dus uiteraard willen we hier alles over ontdekken. Ook lichten we de verschillende mogelijkheden toe om regelmatig dividend te ontvangen.

Psst: in dit artikel gaan we de diepte in. Ben jij een beginnende belegger, en wil je je eerst graag verdiepen in wat beleggen precies is? Volg onze laagdrempelige e-course Beginnen met Beleggen. 

Wat is dividendbeleggen?

Dividenden zijn voor veel beleggers een belangrijk middel om zich te verzekeren van een vast en relatief stabiel inkomen. Echt waar! In feite kent dividend beleggen 2 grote voordelen:

  1. Passieve inkomsten uit de dividenden die worden uitgekeerd
  2. Meer rendement op je beleggingen

Lees snel verder en ontdek alles over dividendbeleggen!

Waarom keren bedrijven dividend uit?

Dividendbeleggen is beleggen in bedrijven die gewend zijn een aanzienlijk deel van hun winst uit te keren in de vorm van dividend. Dat is in feite een beloning voor jou als aandeelhouder. Je belegt in het bedrijf en als ‘bedankje’ deel je mee in de winst. Gewoonlijk zijn het de meer volwassen, stabiele bedrijven met een bewezen geschiedenis die hoge dividendpercentages hebben. In feite kunnen bedrijfswinsten ofwel opnieuw worden geïnvesteerd in het bedrijf ofwel worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Beide opties hebben voordelen en er is geen goede of verkeerde keuze. De belangrijkste reden om alle winsten binnen de onderneming te houden is om ze opnieuw te gebruiken om te investeren in groei. Dividend onder aandeelhouders uitkeren kan de belangrijkste motivatie zijn om beleggers periodiek te belonen voor het gelopen risico en om de aantrekkelijkheid van beleggen in een bedrijf te vergroten.

Voordelen van dividend beleggen

De voordelen van dividend beleggen komen nog meer tot uiting in tijden van (financiële) onzekerheid. Denk aan inflatie, Marco economische onrust en andere factoren die hun tol eisen op financiële markten – op dit soort momenten blijkt hoe waardevol dividend beleggen kan zijn. Als je belegt in dividend aandelen, dan kan de koers van het aandeel nog zo schommelen, in de meeste gevallen blijven bedrijven wel dividend uitkeren. Tevens is het zo dat bedrijven die dividend uitkeren, vaak bewezen stabiel zijn: ze maken winst.

Denk even aan de populariteit van groeiaandelen de afgelopen jaren: dit zijn bedrijven die al het geld terug investeren in het bedrijf voor groei, en soms zelfs überhaupt geen winst maken. Dat kan een bedrijf kwetsbaarder maken. Als jij belegt in bedrijven die dividend uitkeren dan heb je te maken met veelal stabiele bedrijven met een gezonde balans.

Rendement

Het is belangrijk om in te zien hoe belangrijk dividenden voor een belegger kunnen zijn. Dividenden kunnen flink bijdragen aan het totale rendement van een belegging. De omvang van het dividendrendement is variabel en kan ook het totaalrendement op de belegging aanzienlijk verhogen, vooral wanneer de koers van het aandeel zich niet zo best ontwikkeld. Het volgende voorbeeld laat zien hoe het dividendrendement van invloed kan zijn. De volgende grafieken hebben betrekking op British American Tobacco (disclaimer: wij zijn geen voorstander van de tabaks industrie, verre van, maar dit geval toont aan wat we bedoelen met de invloed op de totaal belegging), een Britse multinational die gespecialiseerd is in tabaksproducten. Deze in 1902 opgerichte onderneming is internationaal actief en heeft een omzet van 25 miljard¹. De volgende grafiek toont het koersrendement vanaf 28 september 2012 tot 2 september 2022.

1 Bron: Wall Street Journal, Income Statement British American Tobacco 2021

British American Tobacco Price Return

Bron: Bloomberg, VanEck

Zoals je ziet is het koersverloop niet veel soeps. Als je had belegd in dit aandeel, en je zou alleen profiteren van de koerswinst, dan was je geen gelukkige belegger. Maar de volgende twee grafieken laten zien hoe dividenden het totale rendement kunnen beïnvloeden. Tegenover een vrij laag rendement op de aandelenkoers stond een vrij hoog jaarlijks dividendrendement. Door deze hoge dividenden bereikte het totale rendement van deze belegging ongeveer 80%.

British American Tobacco Dividend Yield (annual basis)

Bron: Bloomberg, VanEck

British American Tobacco Total Return (price + dividends)

Bron: Bloomberg, VanEck

Hetzelfde geldt voor de S&P 500. Het totale rendement (dividenden + prijs) is veel groter dan het rendement op prijs alleen. Je ziet dat doordat bedrijven in de S&P 500 (dit is de index van een grote Amerikaanse index) dividend uitkeren, het uiteindelijke rendement voor de belegger hoger is dan wanneer de belegger het alleen zou moeten hebben van de koersontwikkeling.

S&P 500 Returns

Bron: Bloomberg, VanEck

Hoe beleggen in dividend aandelen?

Oké, we weten inmiddels waarom dividend beleggen interessant kan zijn! Passieve inkomsten én meer rendement op je belegging. Maar hoe kun je zelf starten met dividend beleggen? We bespreken nu 3 mogelijkheden waarop jij zelf ook kan starten met dividend beleggen.

  1. REIT’s
  2. Aandelen met een hoog dividendrendement (bv. Dividend Aristocraten)
  3. Distributie-ETF’s

REIT’s

REIT’s, voluit Real Estate Investment Trust heten, zijn speciale ondernemingen die verschillende eigendommen (meestal vastgoed) bezitten, meestal in verschillende sectoren, die constante en relatief stabiele inkomsten opleveren. REIT’s bieden beleggers de mogelijkheid om alle voordelen van beleggen in de vastgoedsector in hun beleggings portefeuille op te nemen; in de eerste plaats consistente en stabiele dividenden.

Het meest voorkomende bedrijfsmodel van REIT’s is namelijk het verhuren van verschillende soorten vastgoed en hier komt een stroom aan huurinkomsten uit. Afhankelijk van het soort vastgoed waarop bepaalde REIT’s zich richten, zijn zij georganiseerd in verschillende categorieën: woningen, gezondheidszorg, kantoren en de industrie sector zijn enkele voorbeelden. Bovendien zijn REIT’s op grond van hun specifieke juridische structuur verplicht jaarlijks ten minste 90% van hun inkomsten uit te keren in de vorm van dividenden.

Hoe beleg je in REIT’s?

Je kan bijvoorbeeld via vastgoed ETF’s toegang krijgen tot deze soort belegging. Van Eck heeft meer informatie over dit soort ETF’s. In onderstaande grafiek worden de dividendrendementen van Noord-Amerikaanse REIT’s per categorie vergeleken. De horizon loopt van februari 2021 tot april 2022. Zo zie je dat je tussen de 2% en 6% dividend rendement kan ontvangen. Als je bijvoorbeeld €100.000 hebt belegd, dan geeft dat jaarlijks tussen de €2000-€6000 aan inkomsten.

REITs dividend yields

Bron: Bloomberg, VanEck

Aandelen met een hoog dividendrendement

Niet alle aandelen keren dividend uit. De reden voor bedrijven om geen dividend uit te keren is bijvoorbeeld dat ze nog geen winst maken, of dat ze hun winst willen herinvesteren in het bedrijf. Er zijn bedrijven, vooral in bepaalde sectoren en met bijzondere kenmerken, die gewend zijn grote winstaandelen uit te keren. Dit zijn vooral bedrijven met een hoge marktkapitalisatie en een bewezen geschiedenis. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven in de banksector of consumptiegoederen. Beleggers die een dividend portefeuille willen opbouwen, kunnen daarom het beste streven naar beleggingen in gevestigde bedrijven.
Er zijn bedrijven, zogenaamde dividendaristocraten, die hun dividend al vele jaren achtereen verhogen. Procter&Gamble bijvoorbeeld verhoogt zijn dividend al meer dan 60 jaar elk jaar.

Consecutive years of dividend increments

Bron: S&P Global, VanEck

Dividend ETF’s

Er zijn aardig wat dividend ETF’s beschikbaar. Maar slechts enkele ETF’s zijn echt gebaseerd op de dividend gedachte. Deze ETF’s, die van dividenduitkering hun hoofddoel maken, zijn eventueel geschikt voor beleggers die willen dividendbeleggen zonder individuele aandelen te selecteren. In het algemeen hebben alle grote uitgevers (denk aan Van Eck, Vanguard, Amundi, Blackrock, UBS, iShares en meer) van ETF’s ten minste één dividend ETF in hun aanbod. Een dividend ETF (NL: Dividend ETF | Hoog Dividend Aandelen | VanEck) is daarom een goede manier om aan dividendbeleggen te doen met relatief lage kosten en een brede spreiding.

Sommige ETF’s zijn distributief, dat wil zeggen dat ze dividend uitkeren. Als ETF’s dividend herbeleggen heet dat ‘accumulerend’. Weetje: als je een ETF zoekt en je ziet in de naam DIST staan, dan weet je dat ze dividend uitkeren. Staat er ACC, dan herbeleggen ze automatisch het dividend.

Waar kun je dividendbeleggen?

Allereerst is het van belang om een beleggings te vinden die dividend uitkeert en waar jij in wil beleggen. In dit artikel delen we bijvoorbeeld enkele ETF’s die dividend uitkeren. Als je in dividend aandelen of REIT’s wil beleggen kun je veel informatie vinden op bijvoorbeeld Morningstar.nl. Vervolgens is het van belang een partij te kiezen om te beleggen. Aandelen en ETF’s en soms ook REIT’s kun je veelal kopen bij brokers en banken. Lees hier wat het verschil is tussen brokers en banken en welke voordelen en nadelen er zijn.

Geef een reactie