Drie slimme onderhandel tips voor meer inkomen

14 november staat in Nederland in het teken van Equal Pay Day. Nog steeds nodig? Ja, helaas wel. Zelfs in een economisch sterk ontwikkeld land als Nederland, waar we gelijkheid beschouwen als een belangrijke waarde, verdienen vrouwen nog systematisch minder dan mannen. Goed dat de aandacht er is, maar alleen met aandacht voor de loonkloof komen we er niet. Tips om zelf de touwtjes in handen te nemen zijn ook nodig! In dit artikel, dat ook op vogue.nl verscheen, vertellen we waarom Equal Pay Day belangrijk is én geven we drie slimme onderhandel tips voor meer inkomen.

Waarom is aandacht voor Equal Pay Day zo belangrijk?

Het is 2023, en nog steeds trekken vrouwen financieel aan het kortste eind. Vrouwen hebben 25% meer kans om in armoede te belanden dan mannen, vrouwen hebben gemiddeld 40% minder pensioen terwijl we jaren langer leven en dus langer geld nodig hebben. In Nederland zit de loonkloof diep. Er wordt anders gekeken naar mannen dan naar vrouwen. In beroepen waar veel vrouwen werken worden lonen lager en er is nog steeds een scheve verdeling van zorgtaken binnen gezinnen. Er zijn stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet. Dat er aandacht is voor gelijke beloning is enorm belangrijk. Niet alleen voor de individu, de vrouw, maar voor de maatschappij. Want los van dat armoede de maatschappij veel geld kost, zorgt te weinig geld voor enorm veel stress. Het gaat dus verder dan de loonstrook, het gaat over wat voor een wereld we willen creëren en het gaat over gezondheid.

Waarom is deze dag überhaupt nog nodig anno 2023?

Omdat oude patronen hardnekkig zijn. Nog altijd krijgen mannen, zelfs in dezelfde beroepen en met dezelfde ervaring, meer salaris dan vrouwen. Vaak wordt dit verweten aan de onderhandelskills van vrouwen. Het is zo dat mannen vaker en assertiever onderhandelen, maar het is van de zotte dat bedrijven niet waarborgen dat eerlijke beloning op basis van resultaat wordt gegeven, maar dat dit afhangt van hoe assertief en extravert iemand is. De loonkloof is een systematisch probleem waar we voor moeten blijven opstaan en ons hard voor moeten maken.

Waarom is het nog niet gelukt om de loonkloof in Nederland te dichten? 

Laatst werd er onderzoek gedaan: Een op de drie Nederlanders vindt dat vrouwen geschikter zijn om voor de kinderen te zorgen, en die percentages zijn de afgelopen twintig jaar niet veranderd. Het zijn wel vaker mannen dan vrouwen die dat vinden. Dit soort hopeloze dinosaurus ideeën helpen natuurlijk niet bij het dichten van de loonkloof.

Zijn er verschillen in bepaalde sectoren? Waar is de kloof groter en waar juist kleiner? Hoe kan dat? De loonkloof is naast het feit dat meer vrouwen parttime werken dan mannen, ook te verklaren door het soort beroepen. Mannen werken vaker voltijd (maar laten we alsjeblieft ook het gesprek van betaald versus onbetaald werk veranderen, want vrouwen gaan vaak minder werken na het krijgen van kinderen, maar verrichten significant meer onbetaald werk, in het huishouden en als mantelzorgers), en ze hebben vaak type banen in type sectoren waar beter betaald wordt. Denk aan leidinggevende functies, en denk aan banen in de financiële industrie. In de zorg en het onderwijs, waar veel vrouwen werken, is het gebruikelijker om parttime te werken en zijn de salarissen ook lager.  

Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Transparantie binnen bedrijven waarbij bedrijven inzicht moeten geven in de lonen. Je hoort wel van vrouwen dat als ze terloops horen wat hun mannelijke collega verdient, dat ze in actie komen, maar dit is te laat. Als bedrijven inzichtelijk zouden maken welke beloning bij welke output hoort kunnen we flinke stappen maken. Daarnaast zouden we er meer over moeten praten. Vrouwen met elkaar, maar ook met mannelijke collega’s.

Wat is het advies aan vrouwen om hun eigen situatie te verbeteren?

Ga niet wachten tot het bedrijf waar je werkt wakker wordt, maar neem de touwtjes in eigen handen! Praat over je salaris met je collega’s en/of vriendinnen. Door met elkaar te delen wat we verdienen, ontdekken we veel over wat eerlijke beloning is. Daarnaast: ga onderhandelen. Vrouwen zijn vaker bescheiden en afwachtend, maar onderhandelen loont. Wacht niet tot dat jaarlijkse gesprek, maar blijf het hele jaar het gesprek aan gaan met je leidinggevende.

Drie slimme onderhandel tips voor meer inkomen

1.     Zie onderhandelen als het opbouwen van een relatie, in plaats van als een moeilijk conflict. Op het moment dat jij voor jezelf opstaat en onderhandelt wat je waard bent, laat je daarmee zien dat je leidinggevende een sterke persoonlijkheid in het team heeft die je wel om een boodschap kunt sturen!

2.     Onderhandelen gaat om een win win situatie creëren. Leef je in in de ander. Hoe helpt jouw inzet, jouw expertise en jouw skills het bedrijf waar je werkt beter te worden? Dit vergt dat je goed luistert, en laten we daar als vrouwen nou net erg goed in zijn.

3.     Ga oefenen! Als je onderhandelen spannend vindt, oefen dan met een vriend(in) of een partner. Wordt comfortabel met het bedrag noemen dat je wilt, met de juiste argumenten opsommen en laat je gesprekspartner je vragen stellen en tegen argumenten bedenken die je leidinggevende ook op tafel zou kunnen gooien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *