Financiële onafhankelijkheid van vrouwen

Financiële onafhankelijkheid van vrouwen

Als vrouw op eigen benen staan, dat is in Nederland helemaal niet zo vanzelfsprekend. Shocking, maar waar: bijna 40% van alle Nederlandse dames verdiende in 2021 niet genoeg geld om voor zichzelf te kunnen zorgen. Toch is in Nederland veel veranderd sinds de jaren vijftig. In die tijd was het recht van de vrouw het aanrecht. Die tijden zijn voorbij. Maar hoeveel is er nou daadwerkelijk veranderd?  Hoe is het gesteld met financiële onafhankelijkheid van vrouwen en hoe staan we er eigenlijk voor anno nu?

Update December 2022

Financiële onafhankelijkheid, wat is dat eigenlijk?

Definitie: Iemand is financieel onafhankelijk als zij tenminste 100 procent van het minimumloon verdient. Je ziet ook vaak het begrip ‘economische zelfstandigheid’ langskomen. Om economisch zelfstandig te zijn, moet jouw individuele netto-inkomen uit arbeid of eigen onderneming op of boven de drempelwaarde liggen van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum (€1080 per maand). Bron: CBS definitie Economisch zelfstandig

De laatste stand betreft de financiële onafhankelijkheid van vrouwen in Nederland, was te lezen in de Emancipatie monitor 2022 van het CBS. In dat rapport stonden onder andere de volgende conclusies:

  • In 2021 was 66,3% van alle niet-onderwijsvolgende vrouwen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd economisch zelfstandig.
  • In 2021 had 77,1% van de niet-onderwijsvolgende vrouwen van 15 tot 65 jaar betaald werk.

Wat ons betreft gaat financiële onafhankelijkheid verder dan financiële zelfstandigheid. Je wil niet alleen deze maand je boodschappen kunnen betalen, maar ook pensioen opbouwen en een goede spaarbuffer creëren. Dat betekent dat je ook lange termijn keuzes en beslissingen kan maken die goed voor je zijn als vrouw.

Goed nieuws?

Goed, laten we beginnen met het goede nieuws: er zijn steeds meer vrouwen aan het werk! En daarmee is ook de financiële onafhankelijkheid van vrouwen gestegen (naar 62,3% van alle vrouwen in 2018). Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt daarmee steeds kleiner. Wel zijn er grote verschillen tussen vrouwen onderling; vrouwen met een lager opleidingsniveau of met een niet-westerse migratieachtergrond delven hierbij helaas het onderspit.

Op de beurs komen er gelukkig steeds meer vrouwen bij. Geld is een complex en gelaagd abstract ding, dat in zoveel aspecten van ons leven een rol speelt. Het versterken van onze financiële positie als vrouw is daarom moeilijk, maar wel heel belangrijk. Voor sommigen van ons is kunnen sparen en beleggen een luxe die weggelegd is voor de bij voorbaat al rijkeren in de samenleving, of wordt het gezien als een veel te gecompliceerde bezigheid waar we nog helemaal niet klaar voor zijn. Een mannenzaak. Vrouwen kunnen dat niet. Vooral dat laatste was voor mij een reden om met Fire For Women te beginnen. Ik begon me zelf in deze thema’s te verdiepen, maar vond alleen maar input van – no offense – blanke, grijze, oudere mannen in pak. Bovendien spraken ze in een taal die me totaal niet aansprak. Niemand met wie ik me kon identificeren. Omdat het heel belangrijk voor me is dat vrouwen zich meer thuis gaan voelen in financiële thema’s én dat kunnen doen op een manier die bij hen past, besloot ik daar wat voor te bedenken.

Meer kansen, nog steeds scheve verhoudingen

Op dit moment hebben vrouwen meer toegang tot geld en rijkdom dan ooit tevoren, gezien het feit dat we meer kansen hebben op de werkplek en in de economie dan vrouwen vóór hen. We spelen een prominentere rol bij het opbouwen van welvaart – en onze economische invloed neemt daarom geleidelijk toe.

En toch, grote levensveranderingen zoals het krijgen van kinderen, een huis kopen of een scheiding hebben doorgaans nog steeds meer financiële gevolgen voor vrouwen als voor mannen. Waar vrouwen bijvoorbeeld vanaf de geboorte van hun eerste kind vaak minder uren (betaald) gaan werken, doen mannen dit doorgaans niet. Zo’n 28 procent van de vrouwen gaat minder werken en 10 procent stopt helemaal met werken. Slechts 8 procent van de mannen stopt na de geboorte met werken of ging minder werken. Jongere generaties schroeven het aantal gewerkte uren minder terug dan voorgaande generaties. Moeilijk om hier wat van te vinden, want het blijft een heel persoonlijke keuze. Toch is het ook bij deze keuze belangrijk om in het achterhoofd te houden wat de lange termijn gevolgen zijn en wat het doet met je financiële onafhankelijkheid.

Deeltijdwerk-land

In 2021 had 67,3% van de vrouwen een baan in deeltijd. Een deel van de vrouwen die een deeltijdbaan hebben zou, onder bepaalde omstandigheden, meer willen werken. Helaas is dat niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor jonge kinderen (96%) en huishouden (86%). Of omdat in de sector waar vrouwen werken deeltijdcontracten de norm zijn (bijvoorbeeld in de zorg), of omdat de werkdruk hoog is. Opvallend en ook zorgelijk is dat het percentage stellen dat werk en zorg gelijk wil verdelen verkleind is (van 44% naar 41%), net als het percentage wat dit uiteindelijk ook zo in de praktijk brengt (van 16% naar 9%)

Anno 2022 is er nog steeds sprake van een zogeheten loonkloof. Dat houdt in dat vrouwen gemiddeld 13% minder per uur verdienen dan mannen. WOMEN Inc. is in 2019 gestart met een nieuwe campagne om de loonkloof op de agenda van werkgevers te zetten (in de tijd van deze campagne was de loonkloof nog 15 procent).

Dames in IT

Het verschil in loon heeft, behalve de lagere arbeidsparticipatie, lange tijd te maken gehad met de aard van de beroepen die vrouwen bekleden. Gelukkig lijkt daar ook een shifting gaande te zijn. Meisjes kiezen tegenwoordig vaker voor een technische opleiding; jongens wat vaker voor de zorg. Dat is terug te zien op de arbeidsmarkt. Het aandeel vrouwen dat werkt in zorg- en welzijnberoepen, dienstverlenende beroepen en bedrijfseconomische en administratieve beroepen is iets gedaald, en hun aandeel in technische beroepen en ICT iets toegenomen. Ook het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de rijksoverheid is gegroeid. Toch wordt er nog altijd gesproken van het ‘glazen plafond’ waar vrouwen in hogere functies mee te maken krijgen.

Wat kunnen we als vrouwen nu zelf doen om onze financiële onafhankelijkheid te vergroten?

Dat zijn een aantal dingen:

  • Waar mogelijk, meer werken = meer geld verdienen
  • Weten wat je waard bent = voorbereid de salarisonderhandelingen ingaan of besluiten gewoon te solliciteren op die ene bestuurlijke functie omdat je weet dat je het kan!
  • Op zoek gaan naar een side hustle; ben je goed in zelfgemaakte kaartjes knutselen? Bied ze aan op Etsy. Geef je graag wiskunde bijles? Bied jezelf aan als bijlesdocent.
  • Beleggen, beleggen, beleggen. Can’t stress this enough, ladies! Zorg dat je geld voor je gaat werken. Maak er meer van.
  • Wees kritisch op je inkopen, kijk naar kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Yes, we hebben een nieuwe website bij Elfin! Wat gaaf dat jij er bent. We hebben alles uitgebreid getest, maar misschien hebben we her en der wat over het hoofd gezien. Zie jij iets wat niet lekker loopt? Stuur ons een berichtje via info@thisiselfin.com of via het contactformulier.