Belastingwijzigingen in 2023: dit moet je weten

Een nieuw jaar betekent dat er weer wetten van kracht zijn, ook op het gebied van belasting. Wat gaat er veranderen, en wat betekent dat voor je portemonnee? Nikkie den Dekker – co-founder van boekhoudoplossing Paperdork – vertelt je meer over de belangrijkste belastingwijzigingen in 2023.

Belastingwijzigingen in 2023 op een rij

Voordat we de diepte induiken, hierbij een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen in 2023 op een rij:

  • Verlaging van box 1 belasting
  • Wijziging van box 2 belasting
  • Wijzigingen in box 3
  • Verhoging VPB
  • Verlaagde zelfstandigenaftrek
  • Verhoging kilometer vergoeding
  • Afschaffing middelingsregeling
  • Afschaffing jubelton
  • Afschaffing van de FOR

Verlaging van box 1 belasting

De eerste schijf van Box 1 van de inkomstenbelasting wordt in 2023 verlaagd. In deze box betaal je belasting over je inkomen uit bijvoorbeeld loondienst of een eenmanszaak of VOF. Daarnaast zit ook je (eerste) koopwoning in deze box, met de hypotheekrenteaftrek. In 2022 betaalde je nog 37,07% belasting in de eerste schijf van box 1. Vanaf 2023 gaat dat naar 36,93%. Daarnaast wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd als je een inkomen hebt tussen de €37.697 en €115.301. Maar let wel op: als je inkomen hoger dan €37.697 uitvalt dan wordt de arbeidskorting wel sneller afgebouwd. Het is dus afhankelijk van je inkomen in hoeverre de gewijzigde arbeidskorting positief voor je uitvalt.

Wijzigingen box 2

Box 2 is de box die van toepassing is als je meer dan 5% aandelen hebt in een BV of NV. Dit wordt ook wel een aanmerkelijk belang genoemd. Op dit moment gebeurt het regelmatig dat een aanmerkelijkbelanghouder een lening vanuit een (eigen) BV verstrekt aan zichzelf. Vanaf 2023 is ‘excessief’ lenen niet meer toegestaan. Dit houdt in dat je box 2 belasting moet gaan betalen over leningen van de eigen vennootschap van meer dan €700.000.

Wijzigingen box 3

Eind 2021 is er een uitspraak van de Hoge Raad geweest die grote invloed heeft op de werking van Box 3. In deze box betaal je belasting over je vermogen. Denk aan spaartegoeden, beleggingen en crypto’s. Vanaf 2023 verandert de wijze waarop berekend wordt of en hoeveel vermogensbelasting je moet betalen. In het verleden werd gerekend met een fictief rendement op je totale vermogen. Vanaf 2023 wordt er onderscheid gemaakt tussen de werkelijke verdeling van je vermogen over spaargeld, beleggingen en schulden. De Belastingdienst gaat dan rekenen met rendementspercentages die dichter bij de werkelijkheid liggen. Oftewel: op spaargeld zit weinig rendement op dit moment, terwijl het rendement op beleggingen over het algemeen hoger ligt. Het heffingsvrije vermogen, het deel van je vermogen waarover je geen belasting betaalt, wordt verhoogd naar €57.000 (zonder fiscaal partner). Het belastingtarief in box 3 wordt wel verhoogd 31% naar 32%.

Lees hier meer over belastingen over beleggingen (BOX 3).

Verhoging VPB

De VPB is de vennootschapsbelasting, oftewel de belasting over de winst van vennootschappen (bijv. BV’s). Voor de vennootschapsbelasting wordt de eerste tariefschijf van 2023 verlaagd naar €200.000 (in plaats van €395.000 in 2022). Dat betekent dat je dus sneller te maken krijgt met een hoger belastingtarief. Ook wordt het belastingtarief in de eerste schijf verhoogd van 15% naar 19%. Al met al betekent dit dus dat de VPB relatief gezien flink wordt verhoogd. Houd hier dus rekening mee, ook in een eventuele overweging bij een overstap van eenmanszaak naar BV.

Verlaagde zelfstandigenaftrek

Het is momenteel relatief gunstig om een eenmanszaak of VOF te hebben. Indien je voldoet aan het urencriterium betaal je namelijk relatief gezien minder belasting dan iemand met hetzelfde inkomen in loondienst. Dat komt onder andere door de zelfstandigenaftrek. In 2022 was de zelfstandigenaftrek nog €6.310. Deze wordt de komende jaren echter flink afgebouwd. In 2023 gaat de zelfstandigenaftrek naar €5.030. De reden achter deze afbouw is dat de overheid het verschil tussen werknemers en zzp’ers wil verkleinen.

Verhoging kilometervergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is in 2023 van €0,19 naar €0,21 gestegen. Je kunt dus een hoger bedrag (onbelast) vergoed krijgen voor je reiskosten. Houd hier ook rekening mee als je ondernemer bent! Want ook in dat geval mag je dus hogere reiskosten van je winst aftrekken, mits je een privé auto gebruikt voor zakelijke ritten.

Afschaffing middelingsregeling

Als je een heel wisselend inkomen hebt gehad over verschillende jaren, dan had je daarvoor de middelingsregeling. In plaats van belasting betalen over het daadwerkelijke inkomen in een jaar, mocht je dan belasting gaan betalen over een gemiddeld inkomen in een periode van 3 jaar. Dit kan soms gunstiger uitvallen als je daardoor in een lagere belastingschijf valt. Middelen doe je altijd achteraf, nadat de definitieve aanslagen van de jaren al zijn opgelegd. Deze middelingsregeling vervalt. Het laatste tijdvak waarover je kunt middelen is het tijdvak 2022 t/m 2024.

Afschaffing jubelton (verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning)

De zogenoemde ‘jubelton’ is vanaf 2023 verdwenen. In het verleden konden bijvoorbeeld je ouders je nog grofweg een ton belastingvrij schenken voor een woning. De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning wordt echter in 2023 flink verlaagd naar €28.947. Dit moet de vermogensongelijkheid op de woningmarkt verminderen. Vanaf 2024 wordt de deze schenkingsvrijstelling voor een eigen woning zelfs helemaal afgeschaft.

Afschaffing van de FOR

De FOR staat voor de Fiscale Oudedagreserve. Hiermee kon je als ondernemer onder bepaalde voorwaarden een deel van de winst reserveren voor je pensioen. Over dat deel van je inkomen betaal je dan nog geen inkomstenbelasting. Dat klinkt fijn, en dat is het natuurlijk ook. Maar persoonlijk waren wij al geen grote fans van deze regeling. Het ging namelijk niet om een belastingbesparing, maar een belastingverschuiving. Je betaalde de belasting alsnog. Dan kan zijn op het moment dat je met pensioen gaat, maar de kans is ook groot dat dit al eerder gebeurt als je stopt met ondernemen. Dát werd nog wel eens regelmatig vergeten, met heel vervelende situaties tot gevolg. Vanaf 2023 is het niet meer toegestaan om extra FOR op te bouwen. Reeds opgebouwde FOR mag je wel laten staan, of omzetten in lijfrente.

Meer informatie?

Wil je een compleet overzicht van alle belastingwijzigingen in 2023? Die kun je hier vinden. Heb je nog vragen over specifieke regelingen en wat die voor jou betekenen? Neem hierover dan contact op met je boekhouder of financieel adviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *