Skip to main content

Beleggen doen we graag, in aandelen, ETF’s en vastgoed. Maar ook beleggen in obligaties kan een mooie aanvulling zijn op je beleggingsportefeuille. Men zegt – de guru’s in deze wereld – dat je idealiter je leeftijd in obligaties zou moeten beleggen. Dus stel dat je 30 jaar bent, dan zou je 30% van jouw belegde vermogen in obligaties moeten stoppen. Waarom dat zo is, gaan we je uitleggen: wat zijn obligaties precies, en hoe kun je hierin beleggen?

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn leningen die jij verstrekt aan een bedrijf of een overheid. Jij leent geld uit, voor een bepaalde periode, en je krijgt ieder jaar de van tevoren afgesproken rente over het uitgeleende bedrag, ook wel coupon genoemd. Het bedrijf (of de overheid) die de obligaties uitgeeft, heeft vaak als doel om tijdelijk financiële middelen aan te trekken. Als de looptijd van de lening voorbij is, krijg je jouw gehele inleg weer terug. Hoe langer de lening loopt, hoe hoger over het algemeen de rente, want je bent je geld langer kwijt en wil hiervoor een hogere beloning. Een ander veiligheidsaspect is dat de kans dat een staat zoals Nederland of Duitsland failliet gaat vrijwel nihil is. 

Wil je ook leren wat beleggen in aandelen betekent? Lees dat dit artikel!

Staatsobligaties

Staatsobligaties worden over het algemeen als minder risicovol gezien. Overheden zijn immers erg groot en slagen er bijna altijd in om hun schulden volledig terug te betalen. Zeker bij grote, stabiele economieën zoals die van Duitsland of de Verenigde Staten is het risico op het niet terug ontvangen van je geld laag.

Staatsleningen kennen weinig samenhang met aandelen. Soms is er zelfs sprake van een tegengesteld verband. Wanneer de aandeelkoersen het goed doen, dan gaat het minder goed met de koersen van staatsobligaties.

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties zijn risicovoller dan staatsobligaties, maar presteren op de lange termijn vaak wat beter (meer rendement). Ze correleren ook sterker met de aandeelmarkten. Wanneer het slecht gaat met de economie, dalen de koersen van de bedrijfsobligaties. Wanneer het goed gaat met de aandeelkoersen, dan stijgen de koersen van de bedrijfsobligaties juist. Dit komt doordat men zich bij bedrijfsobligaties meer zorgen maakt over het wel of niet terugbetalen van de som. Bedrijven gaan immers vaker failliet dan overheden.

Laag risico

Een obligatie wordt gezien als een belegging met een laag risico, want bedrijven en overheden aan wie je geld leent zijn over het algemeen vrij stabiel. Mocht een bedrijf failliet gaan, dan staan obligatiehouders als eerste in de rij om hun centen terug te krijgen. Daarna zijn pas de aandeelhouders aan de beurt. En de kans dat een staat zoals Nederland of Duitsland failliet gaat, is laag. Obligaties zijn dan ook een wat veiligere belegging dan aandelen. Je weet van te voren namelijk waar je aan toe bent. De couponrente en de einddatum van de obligatie staat vast waardoor je precies weet hoeveel rendement je gaat maken. Let wel: beleggen blijft een risico, ook in obligaties!

Je kunt naast het directe rendement ook koersrendement behalen doordat de beurswaarde van je obligatie stijgt. Ook zal de koers van obligaties stijgen zodra de rente daalt. En de rente is afgelopen maanden continu naar beneden bijgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB).

Coupon

Jij leent geld uit, voor een bepaalde periode, en je krijgt ieder jaar de van tevoren afgesproken rente over het uitgeleende bedrag, ook wel coupon genoemd. Het doel van obligaties uitgeven is vaak financiële middelen aantrekken. Als de looptijd van de lening voorbij is, krijg je ook nog eens je gehele inleg terug. Het kopen van een obligatie wordt gezien als een belegging met een laag risico, want bedrijven en overheden aan wie je geld leent zijn over het algemeen vrij stabiel.

Voorbeeld

Stel dat jij een obligatie koopt van €1000, en de coupon (rente) is 5%. De obligatie staat vast voor 10 jaar. Dat betekent dat jij voor 10 jaar €1000 uitleent, na 10 jaar krijg je je lening terug. Ondertussen krijg je elk jaar 5% rente over je uitgeleende geld, dus elk jaar krijg je €50. Na 10 jaar heb jij dus 10 x €50 = €500 verdiend aan deze lening. Na 10 jaar krijg je de €1000 terug en heeft jouw investering jou dus €500 opgebracht.

Wat bepaalt de koers van obligaties?

De marktrente (bepaald door de ECB, of een andere grote bank) heeft de grootste invloed op de koers van een obligatie. De rente op een obligatielening staat vast. Wanneer je een tijd geleden een dertigjarige obligatie kocht met een rente van 8% dan zal je deze acht procent steeds ontvangen. De Europese Bank past de rentestand echter regelmatig aan om de economie te stimuleren.

Wanneer de rente daalt en je hebt een obligatie met een hogere rente dan die van de markt dan zal de waarde van de obligatie stijgen. Het rendement op je obligatie in verhouding tot het rendement op een spaarrekening neemt dan immers toe.

Een stijgende rente zal juist negatief uitpakken voor de waarde van een obligatie. Doordat de marktrente stijgt, zal de interesse in je obligatie afnemen waardoor de koers daalt.

Kredietwaardigheid

Belangrijk om te weten mocht je obligaties willen kopen: houd rekening met de zogenaamde kredietwaardigheid. Hier is een label voor ontwikkeld en de kredietwaardigheid wordt aangeduid met letters. Als een obligatie een AAA, AA, A of BBB label heeft dan is het een relatief laag risico obligatie. Bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse staatsobligaties: de kans dat deze staten failliet gaan is erg klein. Alle obligaties lager dan label BBB worden gezien als risicovol(ler).

Hoewel de rente op je obligatie vaststaat, kan de waarde van je obligatie door de tijd heen veranderen. Obligaties zijn dus ook volatiel, maar minder dan aandelen. Vraag en aanbod, het beleid van de Europese Centrale Bank en de rentestanden hebben voor een groot deel invloed op de obligatiekoers.

Houd je een obligatie aan totdat de looptijd voorbij is, dan weet je dat je je inleg terugkrijgt. Maar verkoop je een obligatie voordat de looptijd verstreken is, dan heb je te maken met de koers die op dat moment geldt. Die kan lager of juist hoger zijn dan toen je begon. Zo kan je ook met het kopen en verkopen van obligaties verlies of winst maken.

Waarom geven bedrijven soms obligaties uit terwijl je ook aandelen kan kopen?

Soms hoor je van bedrijven dat ze obligaties gaan uitgeven. Bedrijven die ook beursgenoteerd zijn en waarvan men dus aandelen kan kopen. Waarom geeft een bedrijf dan obligaties uit? Dat kan meerdere redenen hebben. Wat er in de kern gebeurt bij het uitgeven van aandelen is dat bedrijven andere mensen toestaan een klein beetje mede eigenaar te worden van het bedrijf. Als jij aandelen koopt dat investeer je geld in het bedrijf, in ruil voor mede eigenaarschap, en hopelijk in ruil voor toekomstige winsten. Als bedrijven naar de beurs gaan doen ze dat in feite om geld en investeringen op te halen.

Maar soms kiezen bedrijven ervoor om geen extra aandelen uit te geven, maar obligaties te verstrekken. Dit is ook een manier om geld aan te trekken. Een bedrijf kan ervoor kiezen om obligaties uit te geven, simpelweg omdat ze misschien niet beursgenoteerd zijn en geen geld willen lenen van banken. Of ze zijn wel beursgenoteerd maar willen niet nog meer aandeelhouders.

Een staat, zoals Nederland of Duitsland, kunnen enkel geld aantrekken door middel van het uitgeven van obligaties. Want staten kunnen geen aandelen uitgeven, simpelweg omdat niemand mede eigenaar kan worden van een land.

Hoe kun je beleggen in obligaties?

Oké, allemaal leuk en aardig, maar hoe kun je beleggen in obligaties? Als je heel veel geld hebt dan kan de bank je helpen bij het aankopen van staatsobligaties. Daarnaast kun je bij DEGIRO ook (delen van) een obligatie kopen. Ook kun je beleggen in obligatie ETF’s. Dat is dus een mandje van verschillende obligaties. Een voorbeeld van een obligatie tracker is:

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C. Deze tracker volgt wereldwijde staatsobligaties.

Of:

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C, deze volgt obligaties van grote Europese bedrijven.

Via partijen als Peaks of Brand New Day kun je in fondsen beleggen waar je door middel van je aangegeven risicoprofiel aangeeft hoeveel procent van je geld je in obligaties wil beleggen. Dit is de makkelijkste manier om ook obligaties in je portefeuille op te nemen, als je het ons vraagt.

Lees hier alles over beleggen in ETF’s

Wanneer is beleggen in obligaties iets voor jou?

Beleggen in obligaties is een geschikte optie als je het prima vindt om wat risico te lopen, maar dat risico wel een beetje wilt beperken. Doordat de looptijd en de couponrente vaststaat, heb je vooraf duidelijk over wat deze belegging je op gaat leveren. Veel beleggers kiezen ervoor om een deel van hun vermogen in obligaties te beleggen. Een veelgehoorde uitspraak is dat je het percentage obligaties in je beleggingsportefeuille even groot moet zijn als je leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe meer obligaties, zodat je steeds minder risico loopt met je geld.

3 reacties

Geef een reactie